Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Yhteystiedot

Yhteystiedot ja palaute

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_yhteystiedot-palaute.png

YHTEYSTIETOJA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, johto

Vs. toimialajohtaja Mikko Hokkanen, p. 040 318 2804


Terveyttä edistävät palvelut

Vs. terveyspalvelujen johtaja Olli Huuskonen, p. (09) 29 491 (vaihde)

Johtava ylilääkäri Olli Huuskonen, p. (09) 29 491 (vaihde)

Apulaisylilääkäri Marjut Kilponen, p. (09) 29 491 (vaihde)

Apulaisylilääkäri Tuure Ärling, p. (09) 29491 (vaihde)

Ikäihmisten palveluiden ylilääkäri Harri Yrjölä,
p. (09) 29 491 (vaihde)

Johtava hammaslääkäri Krista Brander-Aalto, p. (09) 29 491 (vaihde)

Arjessa selviytymistä tukevat palvelut

Arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja Raija Hietikko, p. 040 318 3211
Asumispalvelujen päällikkö Mikko Männikkö, p. 040 318 3317

Perheitä tukevat palvelut

Perheitä tukevien palvelujen johtaja Hanna Mikkonen, p. 040 318 2241
Sosiaalipalveluiden päällikkö Kati Sihvonen, p. 040 318 4214
Perhepalveluiden päällikkö Elina Eeva, p. 040 318 4260

Hallinto- ja tukipalvelut

Talousjohtaja Mikko Hokkanen, p. 040 318 2804
Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, p. 040 318 3635

Toimipisteiden osoitteet

  • Terveyskeskus: Metsolantie 2, 04200 Kerava
  • Sampolan hammashoitola: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
  • Neuvola: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala/kirjaamo, Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, PL 7, 04201 Kerava

Potilasarkisto

Metsolantie 2, 04200 Kerava
fax: 09 2949 3213

Asiakirjoja voi jättää myös Sampolan palvelukeskukseen yhteispalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan terveyskeskuksen arkistoon.

TIETOSUOJASELOSTEET

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tietosuojaselosteet on koottu tälle sivustolle.

PALAUTE JA VALITUSOIKEUS

Palaute

Jos olet tyytymätön palveluumme, kannattaa ensisijaisesti keskustella hoitoa antaneen henkilön kanssa. Väärinkäsitykset ja huonoon kohteluun liittyvät tilanteet ratkeavat yleensä keskustelemalla. Voit antaa palautetta myös kirjallisesti, joko täyttämällä palautelomakkeen paikan päällä tai täyttämällä sähköisen lomakkeen. Ethän täytä sähköiseen lomakkeeseen henkilökohtaisia, esim. sairauksiin liittyviä tietojasi puutteellisen tietosuojan vuoksi.

Muistutus

Jos keskustelu tai muu palautteen antaminen ei ole riittävää, voit tehdä kirjallisen muistutuksen palvelusta vastaavalle vastuualuejohtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Muistutuksessa kerrottu asia käsitellään työyksikössä ja saat kirjallisen vastauksen kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukauden sisällä. Vastauksessa kerrotaan, miten asia on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut.

Keravan kaupungin muistutuspohja löytyy sähköisenä täältä. Voit lähettää täytetyn muistutuksen osoitteeseen:

Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala/kirjaamo 
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7, PL 7, 04201 Kerava

Kantelu

Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai Valviralle. Koska muistutus on usein nopein tapa saada selvitys tilanteeseen, on suositeltavaa, että tyytymättömyyttä aiheuttavat asiat selvitetään ensisijaisesti muistutuksen avulla.

Potilasvahinkoilmoitus

Kaikkia riskejä ei voida välttää parhaalla mahdollisellakaan työskentelyllä. Jos sinulle on aiheutunut tutkimusten tai hoitojen yhteydessä henkilövahinko, voit hakea korvausta potilasvakuutuskeskuksesta. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti kaikkien Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.      

Potilasasiamies

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen, jos haluat kysyä potilaan asemasta ja oikeuksista, tarvitset apua muistutuksen, kantelun tai muun ilmoituksen tekemisessä tai tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa.

Keravalaisten potilasasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja Sosiaalitaidon verkkosivuilla.

NÄIN LÖYDÄT MEILLE