Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Tulokset

Palvelumme lukuina

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_palvelutlukuina.png

SUOSITTELISITKO MEITÄ?

 


nps nettisivuille helmikuu 2019.JPG
 

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottojen asiakastyytyväisyys helmikuussa 2019. 

Tulos perustuu kysymykseen "Suosittelisitko saamaasi palvelua läheisellesi tai ystävällesi? (pisteytys 0-10)". NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden (0-6) prosenttiosuus suosittelijoiden (9-10) prosenttiosuudesta. Tavoitteemme on, että NPS on vähintään 70.

 
 
 
 
 

KÄYNTILUKUJA VUONNA 2017

 
 • 39 000 päivystyskäyntiä
 • 21 000 käyntiä lääkärin ajanvarausvastaanotolla
 • 29 000 käyntiä hoitajan ajanvarausvastaanotolla
 • 3100 käyntiä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • 1200 käyntiä toimenpideyksikössä
 • 300 käyntiä työterveyshuollossa
 • 210 000 laboratoriotutkimusta
 • 7500 röntgentutkimusta
 • 42 000 käyntiä suun terveydenhuollossa
 • 10 000 käyntiä fysioterapeutin vastaanotolla
 • 900 käyntiä puheterapeutin vastaanotolla
 • 500 käyntiä toimintaterapeutin vastaanotolla

HOITOON PÄÄSY - HELMIKUUN T3

 

T3-mittaus on tehty helmikuussa 2019. 
Helmikuun 2019 T3.JPG 
T3-aika tarkoittaa kolmatta vapaata aikaa ja mittaa jonotusaikoja terveydenhuollon ammattilaiselle. Aikaan lasketaan kiireettömät ajat, joilla tarkoitetaan kaikkia ei-päivystysaikoja. Luku on mediaani eli keskiluku. Tämä tarkoittaa sitä, että puolella työntekijöistä kolmas vapaa aika on suurempi ja puolella pienempi kuin ilmoitettu luku.


PÄIVYSTYKSEN LÄPIMENOAIKA

 

 

Päivystyksen läpimenoaika 2019 tammikuu.JPG
 

Keskimääräinen aika hoidon tarpeen arvioinnista siihen, kun potilas lähtee päivystyksestä. Mittaus on tehty tammikuussa 2019. Osalla potilaista aika on pidempi ja osalla lyhyempi.

 

PÄIVYSTYSKÄYNNIT TUNNEITTAIN

 


Päivystyskäynnit tunneittain Marraskuu.JPG
 

Käyntimäärän vaihtelu tunneittain terveyskeskuksen päivystyksessä marraskuussa 2018. Eniten käyntejä on aamulla.

 
PUHELUIDEN MÄÄRÄ TUNNEITTAIN


Puhelut helmikuu 2019.JPG
 

Terveyskeskukseen saapuneiden puheluiden keskiarvo tunneittain helmikuussa viikolla 8. Puheluja tulee eniten aamulla ja puolen päivän jälkeen.