Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Tulokset

Palvelumme lukuina

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_palvelutlukuina.png

SUOSITTELISITKO MEITÄ?

  Helmikuu 2020.jpg

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottojen asiakastyytyväisyys helmikuussa 2020. 

Tulos perustuu kysymykseen "Suosittelisitko saamaasi palvelua läheisellesi tai ystävällesi? (pisteytys 0-10)". NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden (0-6) prosenttiosuus suosittelijoiden (9-10) prosenttiosuudesta. Tavoitteemme on, että NPS on vähintään 70.

 
 
 
 
 

KÄYNTILUKUJA VUONNA 2019

 
 • 39 000 päivystyskäyntiä
 • 21 000 käyntiä lääkärin ajanvarausvastaanotolla
 • 33 000 käyntiä hoitajan ajanvarausvastaanotolla
 • 6 900 käyntiä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • 1 200 käyntiä toimenpideyksikössä
 • 260 käyntiä työterveyshuollossa
 • 220 000 laboratoriotutkimusta
 • 7500 röntgentutkimusta
 • 46 000 käyntiä suun terveydenhuollossa
 • 10 400 käyntiä fysioterapeutin vastaanotolla
 • 1 400 käyntiä puheterapeutin vastaanotolla
 • 550 käyntiä toimintaterapeutin vastaanotolla

HOITOON PÄÄSY - Tammikuun T3

Tammikuu 2020.jpg
Uusimmat T3-mittaukset on tehty Tammikuussa 2020. 
T3-aika tarkoittaa kolmatta vapaata aikaa ja mittaa jonotusaikoja terveydenhuollon ammattilaiselle. Aikaan lasketaan kiireettömät ajat, joilla tarkoitetaan kaikkia ei-päivystysaikoja. Luku on mediaani eli keskiluku. Tämä tarkoittaa sitä, että puolella työntekijöistä kolmas vapaa aika on suurempi ja puolella pienempi kuin ilmoitettu luku.


PÄIVYSTYKSEN LÄPIMENOAIKA

 

 

Läpimenoaika vuodenvaihde.png
 

Keskimääräinen aika hoidon tarpeen arvioinnista siihen, kun potilas lähtee päivystyksestä. Mittaus on tehty vuodenvaiheessa 2019-2020 viikoilla 50-53. Osalla potilaista aika on pidempi ja osalla lyhyempi.

 

PÄIVYSTYSKÄYNNIT TUNNEITTAIN

 

Joulukuu 2019.jpg
 

Käyntimäärän vaihtelu tunneittain terveyskeskuksen päivystyksessä joulukuussa 2019. Eniten käyntejä on aamulla.

 
PUHELUIDEN MÄÄRÄ TUNNEITTAIN


Helmikuu puhelut 2020.jpg
 

Terveyskeskukseen saapuneiden puheluiden keskiarvo tunneittain Helmikuussa 2020 viikolla 9. Puheluja tulee eniten aamulla ja puolen päivän jälkeen.