Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Tulokset

Palvelumme lukuina

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_palvelutlukuina.png

SUOSITTELISITKO MEITÄ?

 


nps nettisivuille helmikuu 2019.JPG
 

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottojen asiakastyytyväisyys elokuussa 2019. 

Tulos perustuu kysymykseen "Suosittelisitko saamaasi palvelua läheisellesi tai ystävällesi? (pisteytys 0-10)". NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden (0-6) prosenttiosuus suosittelijoiden (9-10) prosenttiosuudesta. Tavoitteemme on, että NPS on vähintään 70.

 
 
 
 
 

KÄYNTILUKUJA VUONNA 2018

 
 • 35 000 päivystyskäyntiä
 • 20 000 käyntiä lääkärin ajanvarausvastaanotolla
 • 28 000 käyntiä hoitajan ajanvarausvastaanotolla
 • 6 100 käyntiä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • 1 100 käyntiä toimenpideyksikössä
 • 300 käyntiä työterveyshuollossa
 • 210 000 laboratoriotutkimusta
 • 7500 röntgentutkimusta
 • 42 000 käyntiä suun terveydenhuollossa
 • 10 700 käyntiä fysioterapeutin vastaanotolla
 • 1 400 käyntiä puheterapeutin vastaanotolla
 • 700 käyntiä toimintaterapeutin vastaanotolla

HOITOON PÄÄSY - ELOKUUN T3

Päivitys elokuu 2019.jpg
Uusimmat T3-mittaukset on tehty Elokuussa 2019. 
T3-aika tarkoittaa kolmatta vapaata aikaa ja mittaa jonotusaikoja terveydenhuollon ammattilaiselle. Aikaan lasketaan kiireettömät ajat, joilla tarkoitetaan kaikkia ei-päivystysaikoja. Luku on mediaani eli keskiluku. Tämä tarkoittaa sitä, että puolella työntekijöistä kolmas vapaa aika on suurempi ja puolella pienempi kuin ilmoitettu luku.


PÄIVYSTYKSEN LÄPIMENOAIKA

 

 

Päivystyksen läpimeno toukokuu 2019.JPG
 

Keskimääräinen aika hoidon tarpeen arvioinnista siihen, kun potilas lähtee päivystyksestä. Mittaus on tehty toukokuussa 2019 viikoilla 19-22. Osalla potilaista aika on pidempi ja osalla lyhyempi.

 

PÄIVYSTYSKÄYNNIT TUNNEITTAIN

Elokuu 2019.png 


 

Käyntimäärän vaihtelu tunneittain terveyskeskuksen päivystyksessä elokuussa 2019. Eniten käyntejä on aamulla.

 
PUHELUIDEN MÄÄRÄ TUNNEITTAIN


Nettisivuilel.png
 

Terveyskeskukseen saapuneiden puheluiden keskiarvo tunneittain Syyskuussa 2019 viikolla 38. Puheluja tulee eniten aamulla ja puolen päivän jälkeen.