Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Tulokset

Palvelumme lukuina

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_palvelutlukuina.png

SUOSITTELISITKO MEITÄ?

  Heinäkuu 2020 NPS.png

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottojen asiakastyytyväisyys heinäkuussa 2020. 

Tulos perustuu kysymykseen "Suosittelisitko saamaasi palvelua läheisellesi tai ystävällesi? (pisteytys 0-10)". NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden (0-6) prosenttiosuus suosittelijoiden (9-10) prosenttiosuudesta. Tavoitteemme on, että NPS on vähintään 70.

 
 
 
 
 

KÄYNTILUKUJA VUONNA 2019

 
 • 39 000 päivystyskäyntiä
 • 21 000 käyntiä lääkärin ajanvarausvastaanotolla
 • 33 000 käyntiä hoitajan ajanvarausvastaanotolla
 • 6 900 käyntiä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • 1 200 käyntiä toimenpideyksikössä
 • 260 käyntiä työterveyshuollossa
 • 220 000 laboratoriotutkimusta
 • 7500 röntgentutkimusta
 • 46 000 käyntiä suun terveydenhuollossa
 • 10 400 käyntiä fysioterapeutin vastaanotolla
 • 1 400 käyntiä puheterapeutin vastaanotolla
 • 550 käyntiä toimintaterapeutin vastaanotolla

HOITOON PÄÄSY - Helmikuu 2022

T3-aika lääkärin kiirettömälle vastaanotolle 37 vrk (15.2.2022).

T3-aika hammaslääkärin kiirettömälle vastaanotolle 30 vrk (15.2.2022).


T3-aika tarkoittaa kolmatta vapaata aikaa ja mittaa jonotusaikoja terveydenhuollon ammattilaiselle. Aikaan lasketaan kiireettömät ajat, joilla tarkoitetaan kaikkia ei-päivystysaikoja. Luku on mediaani eli keskiluku. Tämä tarkoittaa sitä, että puolella työntekijöistä kolmas vapaa aika on suurempi ja puolella pienempi kuin ilmoitettu luku.


PÄIVYSTYKSEN LÄPIMENOAIKA

 

Läpimenoaika heinäkuu 2020 kuva.png 


 

Keskimääräinen aika hoidon tarpeen arvioinnista siihen, kun potilas lähtee päivystyksestä. Mittaus on tehty viikoittain. Osalla potilaista aika on pidempi ja osalla lyhyempi.

 

PÄIVYSTYSKÄYNNIT TUNNEITTAIN

Päivystyts kesäkuu 2020 kuva.png 


 

Käyntimäärän vaihtelu tunneittain terveyskeskuksen päivystyksessä. Eniten käyntejä on aamulla.

 
PUHELUIDEN MÄÄRÄ TUNNEITTAIN


puhelut heinäkuu 2020 kuva.png
 

Terveyskeskukseen saapuneiden puheluiden keskiarvo tunneittain Heinäkuussa 2020 viikolla 9. Puheluja tulee eniten aamulla ja puolen päivän jälkeen.