Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Työryhmäsivusto > Asiakasmaksut1023-4425

Asiakasmaksut

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_asiakasmaksut.png

 TERVEYSKESKUSMAKSUT

Asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.12.2017 § 147 vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. 

Yleisimmät maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin maksu on 16,40 euroa

 • maksu enintään 3 käyntikertaa kalenterivuodessa
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
 • ei peritä rintamatunnuksen omaavilta

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin maksu on 9,00 euroa

 • sairaanhoitajan käyntimaksu, sairaanhoidollinen käynti; hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito, seurantaan liittyvä käynti
 • maksu enintään 3 käyntikertaa kalenterivuodessa
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
 • ei peritä rintamatunnuksen omaavilta

Peruuttamattoman vastaanottokäynnin maksu on 40,30 euroa.

 • varattu vastaanottoaika on peruttava viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä
 • maksua ei peritä peruuttamattomasta hoitajakäynnistä
 • maksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta asiakkaan varaamasta ajasta

Asiakasmaksutaulukko

Laskutustiedustelut

Löydät tarvittavat yhteystiedot täältä.

MAKSUKATTO

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto on kalenterivuoden 2018 aikana 683 euroa. Maksukaton tultua täyteen kalenterivuoden aikana suurimman osan palveluista palvelut saa maksutta. Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto täyttyy.

Maksukattoon lasketaan

 • terveyskeskuksen käyntimaksu
 • sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu
 • päivystysmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidonmaksu
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • kuntoutus
 • yö- ja päivähoito
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu

Maksukattoon ei lasketa

 • kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksua
 • lääkärintodistusmaksua
 • sairaankuljetusmaksua
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksua
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksua
 • suun ja hampaiden erikoissairaanhoitomaksua
 • yksityislääkärin vastaanottomaksua
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtävää laboratorio- ja kuvantamistutkimusmaksua
 • yksityistä fysioterapiamaksua
 • erikoismaksuluokan lisämaksua