Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoKerava_kuvituskuvat_1100x300-koulu_opiskelija.png

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon piirissä ovat kaikki oppilaat koko peruskoulun ajan. Terveystarkastusten tarkoituksena on tukea tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida terveyttä, löytää riskejä ja poikkeamia sekä ohjata tarvittaessa hoitoon.

Terveystarkastukset

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus järjestetään joka vuosi. Näistä 1., 5. ja 8. luokan tarkastukset ovat terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä tekemiä laaja-alaisia terveystarkastuksia, joihin kutsutaan vanhemmat mukaan​. Terveyskeskuksen yleislääkärit vastaavat myös kouluikäisten tutkimuksista ja yleislääkäritasoisesta hoidosta.

Koulutapaturmat

Koulutapaturmasta tulee ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle ja huoltajille. Vakuutus kattaa koulussa, koulumatkalla kuljettaessa suorinta tietä, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, leirikoulussa kotimaassa, työssäoppimisjaksolla ja tet-jaksolla tapahtuneet tapaturmat.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

 

 • Ahjon koulu, Päivölänkaaren toimipiste, p. 040 318 2222 
 • Ali-Keravan koulu, p. 040 318 2222 
 • Kalevan koulu, p. 040 318 3422
 • Keravanjoen koulu, Jaakkolan  toimipiste, p. 040 318 2138 
 • Keravanjoen koulu, Lapilan ja Lapilantien toimipiste, p. 040 318 2138 tai 040 318 2222
 • Keskuskoulu, p. 040 318 3422 
 • Killan koulu, p. 040 318 3413 
 • Kurkelan koulu, p. 040 318 2491 
 • Savion koulu, p. 040 318 3528
 • Sompion koulu, p. 040 318 2257 tai 040 318 3413 
 • Svenskbacka skola, p. 040 318 3422


Suun terveydenhuolto

Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Keravan hammashoitoloissa tai pop-up hammashoitolassa kouluilla.  Koululainen saa kutsun hammastarkastukseen 1., 3., 5. ja 8. luokalla.  Tarkastus on maksuton alle 18-vuotiaille.  Lisätietoja suun terveydenhuollosta.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Opiskelijaterveydenhuoltoon ovat oikeutettuja kaikki toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat kotikunnasta riippumatta. Opiskelun on oltava päätoimista, Kelan opintotukilain mukaista ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. 

Terveystarkastukset

Toisen asteen opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan tarkastus 1. vuosikurssin aikana ja lääkärintarkastus 2. vuosikurssin aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijat täyttävät 1. opiskeluvuoden alussa terveyskyselyn, jonka perusteella kutsutaan tarvittaessa terveystarkastukseen. 

Kutsuntatarkastukset

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset suoritetaan opiskeluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastus sisältää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastuksen.

Suun terveydenhuolto

Opiskelija on oikeutettu kerran opiskeluaikana suun terveystarkastukseen Keravan hammashoitolassa. Tarkastus on maksullinen 18 vuotta täyttäneille. Opiskelija voi varata vastaanottoajan itse.