Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > eAsiointi

Sähköiset palvelut

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_sahkoisetpalvelut.png

KERAVA SIIRTYY KÄYTTÄMÄÄN APOTTIA

Otamme Keravalla käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän, Apotin, vuoden 2021 aikana.

Apotin käyttö laajenee 6.11. Keravan sosiaalihuollon palveluihin. Käyttöönoton laajennus koskee lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, perheneuvolaa, perhesosiaalityötä, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja ja kotona asumista tukevia palveluita, vammaispalveluja, omaishoidon tukea sekä työkeskustoimintaa.

Käyttöönoton vuoksi palveluihimme pääsy saattaa hidastua.

Pahoittelemme käyttöönotosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja toivomme ymmärrystänne asioidessanne kanssamme, kun opettelemme käyttämään uutta järjestelmää.

Miksi Apotti?

  • Apotti otetaan käyttöön, sillä tällä hetkellä käytössä olevat potilastietojärjestelmät vanhenevat pian. 

  • Apotti yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmät yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Apotin käyttö laajenee Keravan sosiaalihuollon palveluihin 6.11.2021.

Apotti otettiin käyttöön 24.4.2021 terveydenhuollon vastaanotoilla, osastopalveluissa, suun terveydenhuollossa, kotihoidossa, neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.KLINIK-OIREARVIO

Jos haluat sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, tee hoidon tarpeen arviointi sähköisessä Klinik-palvelussa.

Ammattilaisemme käsittelevät oirearviot ja tarvittaessa varaavat sinulle ajan vastaanotolle.

Tee Klinik-oirearvio

MAISA-ASIAKASPORTAALI

Apotin käyttöönoton myötä Keravan asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin.

Maisa yhdistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin yhteen kanavaan ja helpottaa kuntalaisten omahoitoa ja sähköistä asiointia.

Maisan avulla voit esimerkiksi:

  • tarkastella ajanvarauksiasi ja tarvittaessa perua ajanvarauksiasi

  • tarkastella omia terveystietojasi ja

  • täyttää esitietolomakkeita ja hakemuksia.

Maisaa voit käyttää helposti verkossa tai mobiilisovelluksella.

Maisan toiminnallisuudet laajentuvat asteittain vuoden mittaan, kun Apotti otetaan käyttöön Keravan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisätietoa Maisasta löydät osoitteesta www.maisa.fi

Maisa korvaa Keravalla aiemmin käytössä olleet sähköisen asioinnin kanavat, eAsioinnin ja suun terveydenhuollon portaalin.

Haluatko muistutuksen hoitoajastasi?

Voimme lähettää tekstiviestejä ja tekstiviestimuistutuksia hoitoajoista, kun puhelinnumerosi on merkattu järjestelmän tietoihin ja olet antanut luvan viestien lähettämiseen. Tallenna siis omat yhteystietosi Maisaan (paitsi, jos sinulla on turvakielto).

Tallennettu puhelinnumero on niiden Apotti-järjestelmää käyttävien ammattihenkilöiden nähtävissä ja käytettävissä, joiden kanssa asioit. 

Tekstiviestitiedote ajanvarauksesta lähetetään Maisaan tallennettuun puhelinnumeroon kaikista niistä Apottia käyttävien yksiköiden ajanvarauksista, joissa on käytössä tekstiviestitiedote.

OMAKANTA

Omakanta on kansallinen sähköinen palvelu, missä voit tarkastella kaikkia reseptejäsi ja terveystietojasi, uusia reseptin, hallinnoida kieltoja sekä tehdä hoito- tai elinluovutustahdon. Omakannassa on pääsy myös alle 10-vuotiaan huollettavan tietoihin.

Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti).