Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Lomakkeet

Lomakkeet ja oirepäiväkirjaKerava_kuvituskuvat_1100x300_lomakkeet.png

 
Sivulla olevien lomakkeiden avulla kerättävää henkilötietoa hyödynnetään Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Lomakkeilla kerättävää tietoa käytetään terveyspalveluissa henkilön neuvontaan, hoitoon ja tutkimukseen liittyvien tehtävien toteuttamisessa.
 

OIREET JA TERVEYDENTILA

Omahoitolomake ja muut oireita sekä terveydentilaasi selvittävät lomakkeet ovat hyödyllisiä vastaanottotilanteessa. Täytä lomakkeet ennen vastaanottoa ja ota ne mukaan saapuessasi vastaanotolle.

Yleiset

Astma

Diabetes

Verenpainetauti

 Mielenterveys ja päihteet

Unettomuuden lääkkeetön hoito

    

NEUVOLA

Pyydämme lukemaan ja täyttämään oheiset lomakkeet ennen ensimmäistä neuvolakäyntiäsi. Jos mahdollista, tulosta ja täytä henkilötietolomake sekä terveystietolomake ja tuo ne mukanasi ensikäynnille.  

 

MUUT

 

Omien potilas- tai asiakastietojen pyyntö

Potilas- tai asiakastietopyyntöjen, sekä lokitietopyynnön käsittelyaika on noin kuukausi.
Vastaus postitetaan kotiin.

Julkisuuslain 12§:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, ellei laissa toisin säädetä. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei kuitenkaan ole edellä tarkoitettua oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Luovutuksen arvio toimialan edustaja, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Tarkastusoikeutta ei ole, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Luovutuksen arvio toimialan edustaja, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Korjauspyyntö

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus myös saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 

Lokitietopyyntö, rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko rekisteritietojen käyttö ollut asianmukaista ja hoito -tai palvelusuhteeseen perustuvaa.

Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus