Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Lomakkeet

Lomakkeet ja oirepäiväkirjaKerava_kuvituskuvat_1100x300_lomakkeet.png

 
Sivulla olevien lomakkeiden avulla kerättävää henkilötietoa hyödynnetään Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Lomakkeilla kerättävää tietoa käytetään terveyspalveluissa henkilön neuvontaan, hoitoon ja tutkimukseen liittyvien tehtävien toteuttamisessa.
 

OIREET JA TERVEYDENTILA

Omahoitolomake ja muut oireita sekä terveydentilaasi selvittävät lomakkeet ovat hyödyllisiä vastaanottotilanteessa. Täytä lomakkeet ennen vastaanottoa ja ota ne mukaan saapuessasi vastaanotolle.

Yleiset

Astma

Diabetes

Verenpainetauti

 Mielenterveys ja päihteet

Unettomuuden lääkkeetön hoito

    

NEUVOLA

Pyydämme lukemaan ja täyttämään oheiset lomakkeet ennen ensimmäistä neuvolakäyntiäsi. Jos mahdollista, tulosta ja täytä henkilötietolomake sekä terveystietolomake ja tuo ne mukanasi ensikäynnille.  

 

TIETOPYYNNÖT

Voit tehdä tietopyynnön sähköisesti suomi.fi-palvelussa. Palvelun käyttö vaatii tunnistautumisen. 

Jos et voi tehdä tietopyyntöä sähköisesti, voit tulostaa ja täyttää lomakkeen paperisena ja toimittaa lomakkeen henkilökohtaisesti Keravan terveysaseman potilastoimistoon tai Sampolan palvelupisteeseen.

Täytettäviä lomakkeita on saatavilla myös potilastoimistossa ja Sampolassa. Tarkistamme henkilöllisyytesi, kun jätät tietopyyntösi paperisena. 

Toimitamme sinulle pyytämäsi tiedot tai vastauksen pyyntöösi suojatulla sähköpostilla tai postitse. 

Alta löydät kaikki Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevat tietopyyntölomakkeet. Jokaisen lomakkeen kohdalla on linkki sekä sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-palvelussa että tulostettavaan paperilomakkeeseen.

Potilas- tai asiakastietojen pyyntö

Voit pyytää omia potilas- tai asiakastietojasi sähköisesti suomi.fi-palvelussa: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Linkki tulostettavaan paperilomakkeeseen: Henkilötietojen tarkastuspyyntö (pdf).

Samaa lomaketta voit käyttää huollettavasi, edunvalvottavasi tai valtuuttajasi tietojen tarkastamiseen. Täytä erillinen lomake jokaisen henkilön osalta. 

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Voit pyytää virheellisesti kirjattujen rekisteritietojen korjaamisesta sähköisesti suomi.fi-palvelussa: Rekisteritietojen korjauspyyntö. Linkki tulostettavaan paperilomakkeeseen: Rekisteritietojen korjauspyyntö (pdf).

Samaa lomaketta voit käyttää huollettavaasi, edunvalvottavaasi tai valtuuttajaasi koskevan korjauspyynnön tekemiseen. 

Vainajaa koskeva tietopyyntö

Asiakas- ja potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös asiakkaan tai potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. 

Voit tehdä vainajaa koskevan tietopyynnön sähköisesti suomi.fi-palvelussa: Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi. Linkki tulostettavaan paperilomakkeeseen: Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf).

Lokitietopyyntö (rekisteritietojen käsittelyä koskeva tarkastuspyyntö)

Sinulla on oikeus saada tietää, ketkä ovat käsitelleet sinua koskevia tietoja tai kenelle tietojasi on luovutettu, sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet. Sinulla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä.

Voit tehdä lokitietopyynnön sähköisesti suomi.fi-palvelussa: Lokitietopyyntö. Linkki tulostettavaan paperilomakkeeseen: Lokitietojen tarkastuspyyntö (pdf).

Samaa lomaketta voit käyttää myös huollettavasi, edunvalvottavasi tai valtuuttajasi lokitietojen tarkastamiseen. Täytä erillinen lomake jokaisen henkilön osalta.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Sinulla on asianosaisena oikeus pyytää myös muita kuin itseäsi koskevia rekisteritietoja, jos asiakirja voi vaikuttaa tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Oikeus perustuu julkisuuslakiin.

Asianosaisella tarkoitetaan sitä, että olet asiassa hakijana, valittajana tai muussa vastaavassa asemassa niin, että asia koskee oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi.

Voit tehdä asianosaisen tiedonsaantipyynnön sähköisesti suomi.fi-palvelussa: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö. Linkki tulostettavaan paperilomakkeeseen: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (pdf).

Muut tietopyynnöt

Muita kuin potilas- ja asiakasasiakirjoja tai kaupungin julkisia asiakirjoja voit pyytää vapaamuotoisesti Keravan kaupungin kirjaamosta (kirjaamo@kerava.fi) tai kaupungin verkkosivulta löytyvillä lomakkeilla: Asiakirjapyynnöt.